zadzwoń 661-661-200

Nasze usługi

 

Na jakiej podstawie działa Feniks Finanse?

Spółka Feniks Finanse została zarejestrowana w 2006 roku jako podmiot świadczący usługi pośrednictwa finansowego. Działając na podstawie zawartych umów bankowych pomagamy Klientom sfinansować zróżnicowane cele. Od 22 lipca 2017 r. spółka działa zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznych i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami poniżej (zob załącznik) przedstawiamy Informację dotyczącą Pośrednika kredytu hipotecznego. Feniks Finanse posiada licencję na prowadzenie działaności wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nasze produkty.

Obsługujemy Klientów w zakresie:

  • Produktów hipotecznych
  • Produktów firmowych
  • Ubezpieczeń majątkowych

Czy usługi pośrednictwa finansowego są bezpłatne?

Tak. Uzyskanie kredytu za naszym pośrednictwem jest bezpłatne. Całkowite koszty naszego wynagrodzenia ponoszą banki na rzecz których wykonujemy szereg czynności administracyjnych związanych z procesowaniem wniosków tak jak odbywa się to przy procesowaniu wniosków przez placówki bankowe. Jesteśmy wynagradzani przez banki na podstawie zawartych umów outsourcingowych.

Kredytobiorca ponosi wyłącznie standardowe opłaty zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji danego banku.

Zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznych i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami do naszych obowiązków należy:

  • przedstawiamy lub oferujemy konsumentom umowy o kredyt hipoteczny,
  • udzielamy konsumentom pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne  polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny.

Jako licencjonowany Pośrednik Kredytu Hipotecznego naszym zadaniem jest przeprowadzenie Klienta przez pełen proces kredytowy od momentu porówania ofert do podpisania umowy kredytowej w placówce banku. Wykonujemy wszelkie czynności administracyjne związane ze złożeniem i procesowaniem wniosku kredytowego w banku aż do momentu uruchomenia kredytu hipotecznego. 

Nie świadczymy usług doradczych. Zgodnie z ustawą o kredytcie hipotecznym z 2017roku naszym zadaniem jest porównanie i przedstawienie ofert kredytowych. Decyzja dot. wyboru oferty należy do Klienta. 

Wymóg ten narzuca ustawa dot. kredytów hipotecznych która zniosła również możliwość posługiwania się nazwą "doradca" na rynku kredytów hipotecznych.

Korzyści dla Klienta pośrednictwo kredytu hipotecznego jest całkowicie bezpłatne ( nie pobieramy żadnych opłat od Klientów). Prowadzimy cały proces kredytowy od pierwszego spotkania do wypłaty kredytu w przeciwieństwie do usług doradczych gdzie Klient uzyskuje wyłącznie rekomendacje dot. wyboru danej oferty.