zadzwoń 661-661-200

Okres spłaty kredytu mieszkaniowego

W dniu 18 czerwca 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację S IV. Rekomendacja S IV to zbiór dobrych praktyk odnoszących się do kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

OKRES KREDYTOWANIA

Do 2013 roku na rynku działały praktyki, które umożliwiały zaciągnięcie kredytu na 40, a nawet 50 lat. Wysokość raty względem okresów 25–30-letnich różni się w niewielkim stopniu, a z drugiej strony takie kredyty powodują bardzo powolną spłatę kapitału i lawinowo wręcz rosnący koszt odsetkowy.

Obecnie zgodnie z zaleceniami KNF banki zobowiązane są rekomendować 25-letni okres kredytowania. Klient będzie miał prawo podjęcia decyzji o wydłużeniu tego okresu do 35 lat, przy czym większość banków oferuje obecnie kredyty na 30 lat.

Niezmieniony został obowiązek prognozy co do możliwości osiągania dochodów przez kredytobiorcę w całym okresie kredytowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego.

Nie bez znaczenia pozostaje wiek w chwili ubiegania się o kredyt. Obecnie w momencie ostatecznej spłaty kredytu banki zalecają, iż Klient nie powinien przekroczyć 70-75 r. życia. Wraz z wiekiem okres kredytowania maleje i bank wymaga od nas wyższych dochodów oraz dodatkowego zabezpieczenia w postaci polisy ubezpieczenia na życie.