PoradnikiPoradniki

zadzwoń 661-661-200

Bezpieczny kredyt 2% - koniec programu!

Aktualizacja: Bank Gospodarstwa Krajowego, poinformował w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) o wstrzymaniu przyjmowania przez banki wniosków o kredyt bezpieczny 2% od 2 stycznia 2024 roku


Od 1 lipca 2023 roku ruszył rządowy program dopłat do kredytu mieszkaniowego o nazwie „Bezpieczny kredyt 2%”. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wytycznymi programu! 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

 • Kredytobiorca, który nie posiada i nie posiadał w przeszłości nieruchomości mieszkalnej (wyjątek stanowi odziedziczenie udziału do 50% nieruchomości lub prawo do nieruchomości, która została zniszczona w klęsce żywiołowej lub katastrofie budowlanej). Warunek dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego, także dzieci.
 • Kredytobiorca przystępujący do programu nie może być stroną innego kredytu hipotecznego nawet jeśli nie została jeszcze przeniesiona własność nieruchomości
 • Przynajmniej jeden Kredytobiorca nie starszy jak 45 lat.
 • Kredytobiorcy muszą posiadać zdolność kredytową do spłaty wnioskowanego kredytu

Kredyt może zaciągnąć:

 • Singiel
 • Małżeństwo lub
 • Para w związku nieformalnym wychowująca co najmniej jedno dziecko

JAKĄ KWOTĘ KREDYTU MOGĘ UZYSKAĆ ?

Maksymalna kwota kredytu:

 • Dla Singla - 500 tys. zł
 • Dla małżeństw i rodzin z dzieckiem - 600 tys. zł,

 RODZAJ DOPŁATY

Pomoc Państwa w spłacie kredytu hipotecznego polegać będzie na dopłatach do rat kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dopłat stanowi różnicę pomiędzy stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem wynoszącym 2%. Dopłaty będą wypłacane przez okres pierwszych 10 lat.

 JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ NIERUCHOMOŚĆ?

 • Brak limitów ceny 1m2 powierzchni nieruchomości,
 • Nieruchomość
  • na rynku pierwotnym i wtórnym,
  • budowa domu połączona z zakupem działki lub na niezabudowanej działce wnioskodawcówpod warunkiem, że nie jest obciążona hipoteką i na niej będzie wznoszona nieruchomość
  • dokończenie budowy domu. Jeśli na działcerozpoczęta jest budowa,to można zawnioskować o środki na dokończenie budowy  w maksymalnej kwocie 150 tys. zł dla małżeństwa i gospodarstwa domowego z dzieckiem i 100 tys. zł dla Singla

 CZY MUSZĘ POSIADAĆ WKŁAD WŁASNY?

 • Wnioskodawcy mogą wnieść max. do 200 tys. zł wkładu własnego
 • W przypadku gdy Kredytobiorcy nie posiadają wkładu własnego i mogą skorzystać z gwarancji BGK – „Mieszkanie bez wkładu własnego” (maksymalna kwota gwarancji 100.000 zł).

Nie mogą natomiast skorzystać z prawa do Spłaty Rodzinnej czyli premii jaka funkcjonuje w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym za urodzenie drugiego i kolejnego dziecka

 • Wnioskodawcy mogą zbudować dom na własnej działce, ale wartość działki powiększona o kredyt musi zmieścić się w limicie 1 mln zł. Jeśli wartość działki przekracza 200 tys. zł kredytobiorca nie może powiększyć wkładu własnego.

OKRES KREDYTOWANIA A OKRES DOPŁATY DO KREDYTU 

 • Minimalny okres kredytowania w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% to 15 lat. Rządowe dopłaty  do kredytu będą przysługiwały w okresie 10 lat.

OPROCENTOWANIE KREDYTU ORAZ RODZAJ RAT

 • Oprocentowanie zawiera w sobie marżę banku i stopę referencyjną. Program zakłada, że stopa referencyjna wyniesie 2% i należy dodać do niej marżę danego banku.
 • W okresie funkcjonowania dopłat – pierwszych 10 lat (podzielone na dwa 5 letnie okresy) oprocentowanie kredytu jest stałe, a rata kredytu naliczana jest według modelu rat malejących.
 • Po 10 roku harmonogram spłaty rat kredytu zmieni się na spłatę w ratach równych. Takie rozwiązanie ma spowodować najmniejszą różnicę w miesięcznych obciążeniach kredytem. Rata malejąca, znacznie wyższa w pierwszym okresie kredytowania dzięki dopłacie będzie obniżona.

 WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU

Przez pierwsze 3 lata nie można nadpłacać kredytu z następującymi wyjątkami:

 • Spłacono część kredytu objętego gwarancją BGK dla kredytów bez wkładu własnego
 • Łączna kwota nadpłaty i wniesionego wkładu własnego mieści się w limicie 200.000 zł
 • Łączna wysokość spłaty i zapłaconej bieżącej raty nie przekroczyła pierwszej pomniejszonej o dopłatę raty malejącej tego kredytu.

OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY – UTRATA PRAWA DO DOPŁATY

Obowiązki Kredytobiorcy:

 • Zamieszkanie w nieruchomości finansowanej kredytem 2% nie później jak 24 mies. od nabycia nieruchomości, albo  zgłoszenia zakończenia budowy (w przypadku budowy domu)

Prawo do dopłaty można utracić w następujących przypadkach:

 • Kredytobiorca zbył nieruchomość
 • Zmieniony został sposób użytkowania lokalu lub domu (przeznaczenie na inne cele niż mieszkaniowe)
 • Kredytobiorca nabył prawo własności innej nieruchomości mieszkalnej lub zaciągnął inny kredyt hipoteczny
 • Kredytobiorca wynajął lokal
 • Kredytobiorca udostępnił do wspólnego zamieszkania, nabytą kredytem nieruchomość, osobie z którą prowadził, przed zaciągnięciem kredytu, wspólne gospodarstwo domowe, a która była już właścicielem nieruchomości mieszkalnej i nie spełniała warunków programu
 • Kredytobiorcy, którzy przystąpili do programu jako rodzice wspólnie wychowujący dziecko, a przed dniem udzielenia kredytu nie prowadzili już wspólnego gospodarstwa domowego także tracą dopłat.

 


Chcesz dowiedzieć sie więcej ? O szczegóły zapytaj specjalistę Feniks Finanse!