Kredyty

zadzwoń 661-661-200

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa.

W szczególności może być przeznaczony na:

  • zakup maszyn i urządzeń,
  • zakup środków transportu
  • zakup nieruchomości (w tym także ziemi),
  • zakup akcji lub udziałów spółek dopuszczonych do obrotu publicznego,
  • modernizację i restrukturyzację posiadanych już środków trwałych,
  • refinansowanie już poniesionych wydatków na wyżej wymienione cele