Kontakt

zadzwoń 661-661-200

Reklamacje

Drogi Kliencie

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług poinformuj nas o tym. Wszystkie przekazane opinie/reklamacje przyczynią się do poprawy jakości naszych usług.

Opinię lub reklamacje możecie Państwo przekazać w dowolny w dowolny sposób:

  1. telefonicznie: pod numerem infolini 661 661 200  w godz. 9-17 (od poniedziałku do piątku)
  2. emailowo : wysyłając e-mail pod adres reklamacje@feniksfinanse.pl
  3. listownie : wysyłając list pod adres: Feniks Finanse Sp. z o.o. ul. Pańska 98 lok 55, 00-837 Warszawa z dopiskiem "reklamacje"

Rozpatrzenie reklamacji:

  1. Feniks Finanse Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia. W przypadku przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji Feniks Finanse poinformuje Klienta o dacie udzielenia odpowiedzi.
  2. Feniks Finanse Sp. z o.o. może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień jeśli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
  3. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o wyniku rozstrzygnięcia w formie pisemnej lub ustnej na adresy i numery telefonów wskazane w reklamacji.