PoradnikiPoradniki

zadzwoń 661-661-200

Czego nie wiedziałeś o zdolności kredytowej?

Czego nie wiedziałeś o zdolności kredytowej?

Jedną ze składowych kredytu jest zdolność kredytowa, od której zależy czy zostanie on nam przyznany czy też nie. Wyjaśniamy w jaki sposób jest ona wyliczana oraz czy każdy ją ma.

W ostatnim okresie zdolność Polaków maleje, co jest spowodowane m.in. zaleceniami KNF i wewnętrznymi regulacjami banków. Najniższe w historii stopy procentowe sprawiły, że zdolność kredytowa sukcesywnie zwiększała się. Pamiętajmy jednak, że z pozoru niskie raty kredytowe mogą ulec podwyższeniu wraz ze zmianą stóp procentowych i stawki WIBOR, od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów w polskiej walucie. – Nadzór bankowy oraz zarządy banków muszą wybiegać w przyszłość i dostosować zasady przyznawania kredytów do różnych warunków panujących na rynku. Potencjalny kredytobiorca powinien mieć zatem zdolność do spłaty zadłużenia w całym okresie kredytowania. Z tego powodu w ostatnim czasie banki zaostrzyły zasady wyliczania zdolności kredytowej, uwzględniając przy tym: niskie stopy procentowe, faktyczne koszty ponoszone przez gospodarstwo domowe oraz przejście na wiek emerytalny w okresie spłaty kredytu. – mówi Magdalena Mrozowska, z firmy doradczej Feniks Finanse.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to nic innego jak zdolność klienta do terminowego regulowania rat posiadanego zobowiązania. Co ważne, owa spłata dotyczy nie tylko pożyczonego kapitału, ale także odsetek narosłych na skutek oprocentowania kredytu. Zdolnością kredytową można więc określić taką kwotę kredytu, którą przyszły kredytobiorca będzie w stanie spłacić w założonym w umowie terminie. W celu prawidłowego wyliczenia zdolności kredytowej osoba zainteresowana kredytem hipotecznym musi dostarczyć do banku szereg informacji pozwalających na pogłębioną analizę sytuacji finansowej.

Do najważniejszych czynników wewnętrznych mających wpływ na badanie zdolności kredytowej możemy zaliczyć m.in. źródło oraz wysokość dochodów, liczbę osób w gospodarstwie domowym i jego miesięczne koszty, posiadanie obciążenia z tytułu innych zaciągniętych zobowiązań, wiek kredytobiorcy, czy też okres kredytowania oraz wybór spłat rat kredytu.

 Podczas udzielania kredytu banki wymagają od kredytobiorcy przedstawienia nie tylko dokumentów poświadczających uzyskiwanie dochodów, ale też oświadczeń dotyczących chociażby liczby kredytobiorców, wysokości spłacanych rat kredytów, czy też miesięcznych kosztów utrzymania. Nie bez znaczenia pozostaje również wiek w chwili ubiegania się o kredyt. W momencie ostatecznej spłaty kredytu nie możemy przekroczyć 70-75 r. życia. Wraz z wiekiem okres kredytowania maleje i bank wymaga od nas wyższych dochodów oraz dodatkowego zabezpieczenia w postaci polisy ubezpieczenia na życie.

Istotnym elementem w badaniu zdolności kredytowej jest również terminowość spłaty kredytów. - Historia kredytowa każdego z nas udostępniana jest przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Jeżeli nie jesteśmy pewni czy terminowo obsługiwaliśmy dotychczasowe zobowiązania warto indywidualnie wystąpić o raport. Możemy być spokojni jeżeli obsługujemy nasze zobowiązania regularnie, a zaległości w ich spłacie nie przekraczają 30 dni. Wysoki poziom punktacji w BIK oznacza, że stajemy się dla banku bardziej wiarygodni. – komentuje Magdalena Mrozowska, Feniks Finanse.