PoradnikiPoradniki

zadzwoń 661-661-200

Jak skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?

 

Od dnia 29.07.2022 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wprowadza możliwość skorzystania z bezpłatnego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w latach 2022-2023. Kredytobiorca może skorzystać z zawieszenia płatności całej raty kapitałowo-odsetkowej swojego kredytu hipotecznego:

Czym są wakacje kredytowe?

 • Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty.
 • Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.
 • W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

 Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat.

To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

 • maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;
 • maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;
 • maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

 Kto może wystąpić o wakacje kredytowe?

 Warunek 1

Kredyt w PLN   

 • Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN.
 • Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach.

 Warunek 2

Własny cel mieszkaniowy          

 • Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to by w niej zamieszkać.
 • Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.
 • Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – właśnie ten zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe,
 • to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.
 • Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty
 • na własne cele mieszkaniowe.

 Warunek 3

Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

 • Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

 Jak zawnioskować o wakacje kredytowe?

 • Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.
 • Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego – w zależności od tego jakie funkcjonalności udostępni bank.
 • Wnioski można składać od 29 lipca br., bo tego dnia przepisy wchodzą w życie.
 • Żeby skorzystać z wakacji kredytowych w danym miesiącu trzeba złożyć wniosek przed dniem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej, za ten miesiąc (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej). Niektóre banki deklarują, że możliwe będzie złożenie wniosku również w dniu spłaty raty.
 • Kredytobiorca sam decyduje przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych. Przy czym może złożyć wniosek jednorazowo – za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy- w zależności od wymogu Banku !
 • Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.
 • Środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego

Linki do stron bankowych z wytycznymi dot. złożenia wniosku o ,,Wakacje kredytowe”:

Alior

Wakacje Hipoteczne - Alior Bank

BNP Paribas

Wakacje kredytowe - BNP Paribas Bank Polska S.A.

Citi Handlowy

Citi Handlowy - Wakacje kredytowe 2022 - ważne informacje (citibank.pl)

ING

https://www.ing.pl/kontakt/pomoc-dla-kredytobiorcow.

mBank

Wakacje kredytowe – od 29 lipca złożysz wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w mBanku/mBanku Hipotecznym | Aktualności | mBank.pl

Millennium

Ustawowe wakacje kredytowe - Bank Millennium

Pekao SA

Zawieszenie spłaty kredytu – tzw. wakacje kredytowe (pekao.com.pl)

PKO BP

Rządowe wakacje kredytowe - PKO Bank Polski (pkobp.pl)

Santander

https://www.santander.pl/przydatne-informacje/splata-zobowiazan#wsparcie=6