PoradnikiPoradniki

zadzwoń 661-661-200

Nowelizacja rekomendacji S - dochód w obcych walutach

Z dniem 01 lipca 2021 banki komercyjne zostały zobowiązane do wdrożenia znowelizowanych zapisów Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego (Banki Spółdzielcze mają czas na wprowadzenie Rekomendacji do 31 grudnia 2022r). 

DOCHÓD W OBCYCH WALUTACH

Sposób podejścia do osób osiągających dochody w kilku walutach z pozoru może wydawać się nieistotny, ale ma istotne skutki w naliczaniu zdolności kredytowej dla osób współpracujących z podmiotami zagranicznymi lub osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, ale rozliczających część lub całość zleceń w walutach obcych. Nie ma tu znaczenia rezydencja podatkowa. Miejsce zamieszkania lub siedziba firmy może być w Polsce, co nie zwalnia banku z weryfikacji w jakiej walucie rozliczne są zlecenia.

Rekomendacja 6 ma też istotny wpływ na zdolność kredytową klientów posiadających zobowiązania w innych walutach np. w CHF. Wtedy w kalkulacji zdolności kredytowej raty kredytu walutowego, przeliczone na PLN należy powiększyć o bufor, który wyniesie 50% obecnie spłacanej raty. We wcześniejszych regulacja bufor mógł być mniejszy.

Rekomendacja 6

"W przypadku klientów detalicznych (lub gospodarstw domowych) uzyskujących dochód w kilku walutach, na potrzeby kalkulacji zdolności kredytowej, bank powinien założyć deprecjację o 50% innych walut niż waluta, w której kredytobiorca (lub gospodarstwo domowe) uzyskuje najwyższe dochody."