PoradnikiPoradniki

zadzwoń 661-661-200

Nowelizacja rekomendacji S - okres kredytowania

Z dniem 01 lipca 2021 banki komercyjne zostały zobowiązane do wdrożenia znowelizowanych zapisów Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego (Banki Spółdzielcze mają czas na wprowadzenie Rekomendacji do 31 grudnia 2022r). 

REKOMENDOWANIE KLIENTOM WYBÓR OKRESU SPŁATY MAX. 25 LAT 

Banki zobowiązane są do rekomendowania kredytów hipotecznych z okresem spłaty max. 25 lat. Po przeanalizowaniu oferty kredytowej Kredytobiorca może jednak zawnioskować o dłuższy okres spłaty i bank może na niego przystać pod warunkiem, że nie przekracza on 35 lat.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA NA MAX. 25 LAT

Od 1 lipca 2021r. bank powinien liczyć zdolność kredytową na wnioskowany okres kredytowania, ale nie dłuższy niż 25 lat. Cały czas dostępne są kredyty z 30 i 35 letnim okresem spłaty.  Wydłużenie okresu kredytowania ponad 25 lat do 30 czy 35 lat nie zwiększa zdolności kredytowej.

Rekomendacja 7

"Bank powinien rekomendować klientom detalicznym okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o dłuższym okresie spłaty, bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty przekraczałby 35 lat."

Rekomendacja 7.2

"Jeśli przewidywany okres spłaty ekspozycji jest dłuższy niż 25 lat, bank powinien przyjmować w procesie oceny zdolności kredytowej okres spłaty ekspozycji wynoszący maksymalnie 25 lat"

 WIEK KREDYTOBIORCY

Wpływ na okres kredytowania ma również  wiek kredytobiorcy. W momencie ostatecznej spłaty kredytu Klient nie powinien przekroczyć 70-75 r. Wraz z wiekiem kredytobiorcy maleje okres kredytowania i bank wymaga wyższych dochodów oraz dodatkowego zabezpieczenia w postaci polisy ubezpieczenia na życie.