PoradnikiPoradniki

zadzwoń 661-661-200

Ujemne stopy procentowe w strefie euro!

Niższe stopy procentowe w EBC = niższe raty kredytu w EUR


Dziś po raz pierwszy w historii Europejki Bank Centralny obniżył stopę depozytową poniżej zera do poziomu -0,10 proc.
Obniżka stóp procentowych oznacza obniżkę wskaźnika EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate), wskaźnik ten ma wpływ na wysokość oprocentowania kredytów w EUR.

Jest to najniższy w historii poziom stóp procentowych w strefie euro.

Stopa referencyjna – jest to minimalna stawka oprocentowania krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych przez bank centralny bankom komercyjnym w ramach realizacji operacji otwartego rynku. Nazywana jest także stopą repo lub stopą interwencyjną.

http://www.ingsecurities.pl/forex_edukacja_wskazniki_makroekonomiczne.xml

Stopa depozytowa - jest to oprocentowanie jednodniowych depozytów w banku centralnym, które składają banki komercyjne.

http://www.ingsecurities.pl/forex_edukacja_wskazniki_makroekonomiczne.xml


Opracowanie własne :Feniks Finanse (dodano dnia 05-06-2014)