PoradnikiPoradniki

zadzwoń 661-661-200

Udział Feniks Finanse w konferencji uzgodnieniowej dot. projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 maja 2015r. spółka Feniks Finanse została zaproszona przez Ministerstwo Finansów do udziału w konferencji uzgodnieniowej  dot. projektu założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami.

Pragniemy podkreślić, iż Feniks Finanse w styczniu 2015 roku dołączył do Związku Niezależnych Doradców Finansowych ZNDF. W wyniku wspólnych prac nad ustawą dot. kredytu hipotecznego oraz rynku pośredników kredytowych razem z ZNDF przedstawiliśmy nasze stanowisko w Ministerstwie Finansów. Poniżej przedstawiamy komentarz w tej sprawie.

Rok 2016 będzie czasem znaczących zmian na rynku kredytów hipotecznych. To bowiem okres na dostosowanie się pośredników kredytowych do wymogów jakie wprowadzi Dyrektywa unijna (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi). Inicjatywa ta powstała z powodu braku systemu nadzoru nad doradcami kredytowymi w krajach Unii Europejskiej oraz negatywnych konsekwencjach dla rynku finansowego jaki ten fakt wywołuje. Ma także na celu zbliżyć standardy usługi doradztwa kredytowego w krajach członkowskich.

Dyrektywa wprowadza istotne zmiany na rynku pośrednictwa kredytowego (część rozwiązań będzie dotyczyła również pracowników banków zajmujących się kredytami mieszkaniowymi, a także samej oferty kredytów hipotecznych)

Termin wejścia w życie dyrektywy to 21 marzec 2016.

Najważniejsze zmiany w dotychczasowym modelu działania firm pośrednictwa kredytowego:

  • Nadzór działalności pośredników kredytowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Wprowadzenie publicznego rejestru pośredników kredytowych.
  • Konieczność informowania klienta o powiązaniach pośrednika z bankami kredytującymi (powiązania kapitałowe).
  • Wprowadzenie egzaminów dot. wiedzy i kompetencji dla Pośredników.
  • Konieczność informowania Klienta o wynagrodzeniu Pośrednika Kredytowego.
  • Wprowadzenie Europejskiego Ujednoliconego Formularza Kredytowego.

W naszej ocenie wprowadzenie zapisów Dyrektywy 2014/07/UE z dnia 4 lutego 2014 przyczyni się do wzrostu ochrony interesów Klienta oraz istotnej poprawy zaufania do zawodu Pośrednika Kredytowego. 

 


Finanse bez tajemnic "Zyskasz czas i niezbędną wiedzę"