zadzwoń 661-661-200

Zapowiedź nowego programu mieszkaniowego "Mieszkanie na Start"

Ostatnia aktualizacja na dzień 19.04.2024r.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi założeniami do projektu ustawy Kredyt Mieszkaniowy #naStart z dnia 5 kwietnia 2024r! Nie jest to ostateczny wariant programu, a projekt ustawy może ulec zmianie w dalszym procesie legislacyjnym. Program będzie obowiązywał do 31 grudnia 2027r.

Idea programu jest zbliżona do znanego Bezpiecznego Kredytu 2%. Kredyt #naStart ma sfinansować pierwsze mieszkanie lub poprawić sytuację mieszkaniową rodzin wychowujących 3 lub więcej dzieci. Znajdziemy w nim też znaną gwarancję BGK, która może zabezpieczyć niski wkład własny.

Poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie projektu ustawy i są wstępnymi założeniami programu, które w trakcie konsultacji rządowych mogą ulec zmianie. 

Od kiedy?

 • Program będzie funkcjonował do końca 2027 r.

Limit wiekowy:

 • W programie będzie obowiązywał limit wiekowy dla singli do 35. roku.
 • Pozostałe gospodarstwa domowe nie będą miały takiego limitu.

Dla kogo:

 • Kredytobiorca, który nie posiada i nie posiadał w przeszłości nieruchomości mieszkalnej (wyjątek stanowi odziedziczenie udziału do 50% nieruchomości w której kredytobiorcy nie zamieszkiwali od co najmniej 12 miesięcy). Warunek nie dotyczy gospodarstw domowych w których skład wchodzi co najmniej 3 dzieci.
 • Kredytobiorca przystępujący do programu nie może być stroną innego kredytu mieszkaniowego nawet jeśli nie została jeszcze przeniesiona własność nieruchomości (nie została wykluczona pożyczka hipoteczna)
  • Singiel - ograniczenie wiekowe dotyczy jedynie Singli - nie starszy jak 35 lat.
  • Małżeństwo lub
  • Para w związku nieformalnym prowadząca wspólne gospodarstwo domowe
  • kredytobiorca prowadzący gospodarstwo domowe: na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a kredyt ten jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

Limity dochodowe dla gospodarstwa domowego:

 • 10 tys. dla 1-osobowego
 • 18 tys. dla 2-osobowego
 • 23 tys. dla 3-osobowego
 • 28 tys. dla 4-osobowego
 • 33 tys. dla 5-osobowego.

Przy Gospodarstwach Domowych składających się z co najmniej 2 lub więcej osób przekroczenie progu dochodowego skutkuje pomniejszeniem dopłaty o 25% tego przekroczenia (przekraczamy limit o 100 zł spada nam dopłata o 25 zł).

Powyższe limity dochodowe mogą być powiększone o 10 lub 20% kiedy lokalizacja nieruchomości jest na terenie województwa lub miasta o liczbie ludności wyższej jak 300.000 mieszkańców.

Oprocentowanie kredytu:

Dopłaty do rat kredytu mają obowiązywać przez 10 lat i być zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5 proc. dla 1 i 2-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 1 proc. dla 3-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 0,5 proc. dla 4-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 0 proc. - dla 5-osobowego gospodarstwa domowego.

Maksymalna kwota preferencyjnej części kredytu:

Dopłaty do rat kredytu w wysokości:

 • Singiel – dopłata do 200 tys. zł
 • 2 osobowe GD (gospodarstwo domowe) - 400 tys. zł, (2 dorosłe osoby lub dorosła + dziecko)
 • 3 osobowe GD – 450 tys. zł
 • 4 osobowe GD – 500 tys. zł
 • 5 lub więcej osób w GD – 600 tys. Zł

Powyższe limity dot. wysokości kredytu objętego dopłatami mogą być powiększone o 10 lub 20% kiedy lokalizacja nieruchomości jest na terenie województwa lub miasta o liczbie ludności wyższej jak 300.000 mieszkańców.

Wysokość kredytu nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana ma być tylko od określonej wysokości kapitału.

Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł.

Klienci mogą zaciągnąć większy kredyt. Wtedy nadwyżka będzie oprocentowana na komercyjnych warunkach stosowanych przez bank udzielający.

Limit powierzchni nieruchomości:

 • Brak limitów ceny 1m2 powierzchni nieruchomości,
 • Jest ograniczenie powierzchni nieruchomości 25m2+25m2 na każdego mieszkańca.

Przykład:  Singiel do 50m2, 2 osobowe GD 75m2 itd. Przekroczenie maksymalnej powierzchni skutkuje zmniejszeniem dopłaty o 50 zł za każdy m2 przekroczenia.

 • Nieruchomość
  • na rynku pierwotnym i wtórnym,
  • budowa domu połączona z zakupem działki lub na niezabudowanej działce wnioskodawcówpod warunkiem, że nie jest obciążona hipoteką i na niej będzie wznoszona nieruchomość

Powyższe limity dochodowe oraz wysokość kredytu objęta dopłatami mogą być powiększone o 10 lub 20% kiedy lokalizacja nieruchomości jest na terenie województwa lub miasta o liczbie ludności wyższej jak 300.000 mieszkańców.


Chcesz dowiedzieć sie więcej ? O szczegóły zapytaj specjalistę Feniks Finanse!  Infolinia 661 661 200